Protecția datelor

Politica Yves Rocher România SRL privind Prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice care participă la evenimentele Yves Rocher prin intermediul site-ului

Mulţumim pentru accesarea acestei secţiuni!

Aici detaliem Politica Yves Rocher România SRL, cu sediul în Bucuresti, str. Ion Câmpineanu, nr 11, et. 6, sector 1, J40/2299/2009, CUI RO25157427, e-mail customerservice@yves-rocher.ro, adresa de corepondenţă C.P 88, O.P 83 – 062610, Bucureşti, privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor lor cu caracter personal în ceea ce priveşte persoanele fizice ce sunt interesate să participe la evenimentele Yves Rocher prin intermediul prezentului site.

În data de 25 mai 2018 a intrat în vigoare şi va fi aplicat în toate statele membre ale Uniunii Europene, inclusiv în România, Regulamentul Uniunii Europene nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date („Regulamentul”).

Yves Rocher România SRL vă reamintește angajamentul său de a asigura securitatea, integritatea și confidențialitatea deplină a tuturor și oricăror date pe care Dvs. ni le veţi comunica cum ar fi: nume, prenume, e-mail, telefon etc.
Putem opera periodic actualizări, motiv pentru care vă rugăm să revedeţi periodic informaţiile din această secţiune.

I. CE SUNT DATELE CU CARACTER PERSONAL?


Datele cu caracter personal sunt informații despre o persoană fizică cum ar fi nume, prenume, adresă, telefon, e-mail, un număr de identificare client, date de localizare, fotografie, un identificator online, cont bancar, preferinţe, date privind comportamentul, informaţii economice, culturale sau sociale etc.

II. CE DATE CU CARACTER PERSONAL COLECTEAZĂ YVES ROCHER ROMANIA SRL şi DE CE?


Yves Rocher Romania SRL prelucrează datele pe care le obţine de la Dvs. la momentul înregistrării pe site în calitate de participant la eveniment, constând în următoarele: nume, prenume, e-mail, telefon.
Aceste informaţii ne sunt necesare ca să ne putem adresa Dvs. într-un mod adecvat.

DATE COMMUNICATE CU OCAZIA CONCURSURILOR CU PREMII SAU ATELIERELOR ORGANIZATE ÎN CADRUL EVENIMENTELOR
În Regulamentele privind atelierele şi concursurile noastre cu premii veţi avea detalii cu privire la condiţiile de participare şi datele pe care le puteti comunica.
Nu este obligatoriu să participaţi şi să împărtăşiţi sau postaţi aceste date, Dvs. decideţi.
Vă rugăm să verificaţi de fiecare dată prevederile speciale ale regulamentelor cu privire la datele cu caracter personal ce trebuie furnizate pentru a participa la acestea.
Prezentele prevederi din politica datelor cu caracter personal nu sunt automat aplicabile şi în cazul regulamentelor de organizare a concursurilor cu premii şi atelierelor organizate în cadrul evenimentelor Yves Rocher, acestea având propriile reguli în ceea ce priveşte datele cu caracter personal.

III. DATE ŞI INFORMAŢII COLECTATE PRIN INTERMEDIUL COOKIES


Prezentul site nu utilizează cookies.

IV. TEMEIURILE ŞI SCOPURILE PENTRU CARE NOI PRELUCRĂM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL


DURATA PRELUCRĂRII

Datele Dvs. personale sunt prelucrate de noi cu respectarea prevederilor Regulamentului Uniunii Europene nr. 679/2016 în următoarele temeiuri, pentru următoarele scopuri şi pentru următoarele durate:
-În temeiul consimţământului (acordului) Dvs. noi vă solicitam consimţământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pentru a va da posbilitatea de a participa la evenimentele organizate de Yves Rocher.
Prelucrarea datelor Dvs. personale în baza consimţământului Dvs. se va realiza pentru o perioadă de 60 de zile de la momentul datei la care se produce (sau la care ar fi trebuit să se producă, în cazul în care acesta nu a mai avut loc,) evenimentul/evenimentele la care Dvs. v-aţi înregistrat pe site ca participant, urmând ca la expirarea acestei perioade, toate aceste date să fie şterse în mod automat de pe acest site.
Cu toate acestea, în cazul în care aţi fost desemnat câştigător al concursurilor cu premii organizate în cadrul evenimentelor noastre, datele Dvs. personale vor fi păstrate pentru o perioadă de 10 ani, în temeiul obligaţiei legale de păstrare a acestora, ce ne revine conform legii contabilităţii nr. 82/1991.

V. DREPTURILE PE CARE LE AVEŢI ÎN CALITATE DE PERSOANE ALE CĂROR DATE CU CARACTER PERSONAL SUNT PRELUCRATE


Ca persoană fizică, ale cărei date cu caracter personal le prelucrăm, aveţi următoarele drepturi în funcţie de situaţia particulară în care Dvs. vă aflaţi:
-Dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor;
-Dreptul de a avea acces la date, adică dreptul de a obține din partea operatorului, la cerere o confirmare dacă se prelucrează sau nu date cu caracter personal, datele care sunt prelucrate şi informații despre prelucrare;
-Dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal inexacte sau completarea datelor incomplete;
-Dreptul de a obține din partea noastră ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc;
-Dreptul de a vă opune prelucrării datelor Dvs. cu caracter personal. Exercitarea acestui drept nu afectează prelucrările anterioare;
-Dreptul de a vă retrage oricând consimţământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează pe baza consimţământului.
Retragerea consimţământului nu aduce atingere prelucrărilor anterioare;
-Dreptul de a depune plângere către autoritatea de protecţia datelor personale (ANSDCP);
-Aveţi și dreptul de portabilitate a datelor adică de a primi datele cu caracter personal furnizate, structurat, într-un format care poate fi citit automat, inclusiv posibilitatea ca datele să fie transferate unui alt operator.

VI. CUM NE PUTEŢI CONTACTA CU PRIVIRE LA DATELE DVS CU CARACTER PERSONAL


Ne puteţi contacta oricând cu privire la datele Dvs. cu caracter personal la la C.P. 88, O.P.83, 062610, Bucureşti sau prin e-mail la adresa customerservice@yves-rocher.ro. Puteţi exercita oricare dintre drepturile menţionate mai sus gratuit prin cerere scrisă şi semnată transmisă la datele de contact de mai sus.
Putem să vă contactăm pentru verificarea identităţii.

VII. OBLIGAŢIILE CARE NE REVIN. DESTINATARII DATELOR DVS. CU CARACTER PERSONAL


Ne luăm angajamentul să respectăm cu stricteţe obligaţiile care ne revin, respectiv de a păstra integritatea, securitatea şi confidenţialitatea datelor pe care ni le încredinţaţi şi să le utilizăm exclusiv în scopurile declarate.
Vom comunica datele Dvs. doar organizatorilor evenimentelor înregistrati în site şi/sau colaboratorilor acestora care fac parte din Clubul Yves Rocher.

VIII. ACTUALIZAREA POLITICII NOASTRE PRIVIND DATELE CU CARACTER PERSONAL


Vă rugăm consultați periodic politica noastră privind datele personale pe evenimente.yves-rocher.ro. Vom face actualizări periodice.

IX. OBLIGATIILE ORGANIZATORILOR ÎN CEEA CE PRIVESTE UTILIZAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ALE PARTICIPANŢILOR LA EVENIMENTE


Organizatorii vor putea utiliza datele cu caracter personal ale participanţilor la evenimente la care au acces prin utilizarea acestui site exclusiv pentru a asigura prezenţa acestora la evenimente şi a le prezenta eventuale detalii despre eveniment.
Orice documente ce contin date cu caracter personal ale participanţilor întocmite în vederea unei mai bune administrări a evenimentelor urmează a fi distruse după 60 de zile de la data la care participantul s-a înscris la eveniment, urmând a fi păstrate numai documentele ce conţin desemnarea câştigătorilor la concursurile cu premii, ce urmează a fi predate societăţii imediat după terminarea evenimentului, acestea urmând a fi păstrate pentru o perioadă de 10 ani în temeiul obligaţiei legale de păstrare a acestora, aplicabilă conform legii contabilităţii nr. 82/1991.