Termeni și condiții

Vă mulţumim pentru accesarea acestui website (denumit în continuare « Site)

Site-ul este proprietatea YVES ROCHER ROMANIA SRL (denumită în continuare „YVES ROCHER"), cu sediul în Bucureşti, str. Ion Câmpineanu, nr 11, Union Business Center, et. 6, cod poştal 010031, sector 1, număr de ordine în Registrul Comerţului J40/2299/2009, CUI RO25157427, capital social 33.613.200 RON.

Accesând Site-ul acceptați prezentele condiții de utilizare ale SITE-ului, precum şi termenii şi condiţiile în care puteţi participa la evenimentele noastre de promovare şi informare cu privire la produsele şi Marca Yves Rocher. Toate acestea pot fi modificate sau completate periodic. În consecință, la fiecare acces pe Site vă recomandăm să verificați dacă nu au intervenit modificări de la ultima accesare.

În cazul în care nu sunteți de acord cu prezentele condiții de utilizare vă rugăm să nu mai acesați Site-ul şi să nu continuati înscrierea în acesta, respectiv participarea la evenimentele organizate de Yves Rocher în termenii şi condiţiile menţionate pe site.

I. INFORMAȚIILE PUBLICATE PE SITE


Noi încercăm, în măsura posibilului, să asigurăm exactitatea şi actualizarea informaţiilor aflate pe acest site, rezervându-ne dreptul modificării conţinutului acestora în orice moment, fără preaviz. Cu toate acestea, nu garantăm și nu ne asumăm niciun fel de responsabilitate în legătură cu acuratețea, actualitatea sau exhaustivitatea informaţiilor puse la dispoziţia Dvs. prin intermediul Site-ului. Informațiile publicate pe Site sunt prezentate cu caracter de informare generală și orice utilizare a acestora de către Dvs. se face pe propria Dvs. Răspundere. În consecință, ne declinăm orice responsabilitate cu privire la :
-orice prejudiciu rezultat din pătrunderea frauduloasă a unui terţ care a efectuat o modificare a informaţiilor puse la dispoziţia Dvs. pe Site;
-şi în general, orice prejudiciu direct sau indirect, indiferent de cauza, originile, natura sau consecinţele
acestuia, provocat din cauza accesului oricărei persoane pe Site sau de imposibilitatea accesării, a utilizării acestuia şi/sau a încrederii acordate oricărei informaţii provenite în mod direct sau indirect de la acesta din urmă. Link-uri hipertext pot conduce utilizatorul către alte site-uri decât cel prezent. Yves Rocher nu face nicio declarație cu privire la alte site-uri, nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la securitatea, conținutul, disponbilitatea și orice alte materiale conținute în alte site-uri îşi declină orice răspundere în cazurile în care conţinutul acestora contravine dispoziţiilor legale şi reglementărilor în vigoare.
De asemenea, Yves Rocher vă reaminteşte că orice creare de link-uri hipertext către pagina de primire a prezentului site sau orice altă pagină a Site-ului nu poate fi făcută decât cu acordul expres şi prealabil, exprimat în scris, al Yves Rocher.

II. PROPRIETATEA INTELECTUALĂ


În raport cu Dvs., Site-ul și toate materialele publicate, inclusiv orice materiale care, deși au fost publicate la un anumit moment, au fost eliminate ulterior de pe Site, precum şi elemente grafice, mărci, texte, denumiri de produs, imagini, desene, sigle, sunt proprietatea exclusivă a Yves Rocher sau apartenerilor săi. Prin accesul pe Site și utilizarea acestuia de către Dvs. nu vi se acordă nicio licenţă şi niciun alt drept asupra materialelor publicate deja decât acela de a consulta site-ul. Reproducerea sau utilizarea, integrală sau parţială, a acestor materiale este permisă numai în forma inițială, fără modificari, și numai în scopuri exclusiv de informare strict personală şi privată, orice reproducere sau utilizare a copiilor acestor materiale realizate în alte scopuri fiind interzise în mod expres. Orice altă utilizare decât cea permisă conform prezentelor condiții va constitui o încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală care va fi sancţionată conform legii.

III. CONTACT


Pentru orice informaţie, întrebare sau sfat cu privire la orice aspect legat direct sau indirect de informaţia de pe acest Site, Serviciul Clienţi vă stă la dispoziţie, putând să ne contactaţi : Prin TELEFON, la numărul :
0374 977 000, de luni până vineri între orele 8:00-21:00 şi sâmbăta între orele 8:00 -17:00
Prin E-MAIL :
La adresa de e-mail customerservice@yves-rocher.ro
Prin POŞTĂ, la adresa :
YVES ROCHER ROMANIA,
C.P. 88 O.P. 83, 062610, BUCUREŞTI.

IV. TERMENII ȘI CONDIȚIILE ÎNSCRIERII LA EVENIMENTELE ORGANIZATE DE YVES ROCHER PRIN INTERMEDIUL ACESTUI SITE


1. PREVEDERI GENERALE

Prezentele Termeni și Condiții reglementează înscrierea persoanelor interesate de utilizarea şi/sau care utilizează produsele Yves Rocher la evenimentele de prezentare şi promovare a acestor produse cosmetice, evenimente ce se desfăşoara exclusiv pe teritoriul României. Înscrierea de către utilizatorii site-ului la oricare dintre evenimentele organizate Yves Rocher prin prezentul site implică şi acceptarea de către aceştia a prezentelor Termeni și Condiții precum şi a Politicii privind protecţia datelor cu caracter personal.

2. EVENIMENTELE YVES ROCHER

Pentru a veni în întâmpinarea clienţilor săi dar şi a persoanelor interesate de utilizarea produselor cosmetice, Yves Rocher organizează evenimente de prezentare a produselor cosmetice pe care le comercializează. În cadrul acestor evenimente orice persoană interesată de produsele cosmetice sau de marca Yves Rocher, are posibilitatea de a cunoaşte în detaliu produsele Yves Rocher şi proprietăţile acestora, poate învăţa tehnici de machiaj şi poate participa la diverse concursuri cu premii organizate în cadrul anumitor evenimente.
Evenimentele sunt organizate de salariaţii şi/sau colaboratorii Yves Rocher şi sunt anunţate periodic în cadrul prezentului site.
Evenimentele au loc pe teritoriul României şi pot diferi în ceea ce priveşte: modalitatea de organizare, numărul de participanţi, produsele selectate pentru a fi prezentate, atelierele ce pot fi alocate fiecărui eveniment, numărul de participanţi invitaţi la eveniment şi de asemenea cantitatea sau valoarea premiilor acordate, în cazul în care vor exista concursuri cu premii.Site-ul va cuprinde descrierea fiecărui eveniment ce va include cel puţin următoarele detalii: data de desfăşurare a evenimentului, titlul şi detalierea evenimentului, locaţia şi ora la care va avea loc evenimentul, perioada de înscriere la eveniment.
Fiecare eveniment va avea în cadrul site-ului o pagină proprie dedicată.
Înscrierea la evenimentul care reprezintă un punct de interes pentru participant se va face prin utilizarea prezentului site şi prin accesarea şi completarea formularului de participare la eveniment disponibil pentru fiecare eveniment în parte sau la faţa locului, în cadrul evenimentului.
Locurile la evenimente pot fi limitate. La ocuparea acestor locuri vor avea prioritate participanţii înscrişi prin prezentul site. Participanţii care se prezintă la locaţia evenimentului fără a se fi înscris prin prezentul site vor fi acceptaţi numai în limita locurilor disponibile.
Este foarte puţin probabil ca detaliile evenimentului sau anularea acestuia să intervină după publicarea acestuia în site, însă orice modificare a detaliilor legate de un eveniment va fi actualizată pe site odată cu intervenţia acesteia. De aceea, participanţii au obligativitatea de a urmări eventualele modificări ce pot surveni pe site cu privire la evenimentele Yves Rocher.
Înscrierea la evenimentele prezentate în prezentul site este gratuită, nicio taxă sau tarif nefiind solicitate sau aplicate de către organizatori. Yves Rocher îşi declină orice responsabilitate în cazul în care terţe persoane solicită sau/şi percep astfel de sume în cadrul evenimentelor prezentate în prezentul site.
După înscrierea la eveniment, participanţii vor vizualiza o căsuţă cu codul unic de participare la eveniment. Se recomandă participantului să îşi noteze acest cod şi să-l prezinte organizatorului în vederea facilitării accesului la eveniment.
În cadrul evenimentelor Yves Rocher pot avea loc şi ateliere de machiaj sau de utilizare a produselor Yves Rocher precum şi concursuri cu premii, detaliile despre acestea fiind descrise mai jos în secţiunea-Concursurile cu premii şi atelierele Yves Rocher.
În cadrul anumitor evenimente prezentate pe acest site se vor desfăşura concursuri cu premii la faţa locului. În momentul completării formularului de înregistrare la eveniment, participantul poate opta să răspundă la întrebarea ce se regăseşte în formularul de înscriere la eveniment.
Toţi participanţii ce vor răspunde la întrebarea din formularul de participare vor finaliza în mod automat etapa de pre-înscriere la concursul cu premii ce se va organiza în cadrul evenimentului respectiv. Pentru a finaliza efectiv înscrierea la concursul cu premii, participantul va trebui să accepte la faţa locului, prin semnătură de luare la cunoştinţă, regulamentul ce va putea fi consultat la faţa locului.
În cazul în care nu există o astfel de întrebare prezentată pe formularul de înscriere la eveniment din cadrul acestui site, acest lucru semnifică faptul că organizatorul evenimentului respectiv nu a prevăzut un astfel de concurs cu premii în momentul deschiderii înregistrărilor. Cu toate acestea, concursuri cu premii pot fi prevăzute ulterior, direct în cadrul evenimentului.
În cazul în care participantul înscris la eveniment prin intermediul acestui site nu a răspuns la întrebarea de participare la concursul cu premii (fie aceasta nu era disponibilă în momentul înscrierii, fie participantul a dorit să finalizeze înscrierea în site fără să răspundă la întrebare), acesta are opţiunea de a participa la concursul premii direct la faţa locului (dacă acesta există), răspunzând la întrebare direct pe suporturile scrise indicate de către organizator.

3. PARTICIPANŢII LA EVENIMENTE
Evenimentele prezentate în cadrul acestui site sunt adresate atât clienţilor fideli ai Yves Rocher, membrilor Clubului Yves Rocher, dar şi oricăror alte persoane interesate de produsele cosmetice marca Yves Rocher şi/sau acţiunile desfăşurate de Yves Rocher pe teritoriul României.Se pot înscrie la evenimentele organizate de către Yves Rocher doar persoanele care au împlinit vârsta de 16 ani.
Minorii cu vârsta sub 16 ani nu se pot înscrie la evenimente pe acest site si nu pot fi participanţi. Participanţii pot veni însoţiţi de copiii lor minori pe care sa-i aiba sub propria supraveghere, in masura in care nu este posibila lasarea in supravegherea altei persoane. În relatia cu Organizatorul copiii sub 16 ani nu au si nu pot avea calitatea de participant. Nu se vor solicita date de la minorii sub 16 ani.
Pentru înscrierea la eveniment nu este necesară crearea unui cont de utilizator în acest site.
Înscrierea participanţilor la eveniment se va face exclusiv prin completarea formularului de înscriere ce se oferă participantului odată cu selectarea evenimentului de care acesta este interesat. Înscrierea la eveniment nu poate fi efectuată dacă participantul nu acceptă totodată Termenii şi Condiţiile de utilizare ale site-ului respectiv Politica Yves Rocher de protecţie a datelor cu caracter personal..
Fiecare eveniment deţine în prezentul site o pagină dedicată, astfel că, pentru a participa la un eveniment, participantul va trebui să completeze câte un formular de înregistrare pentru fiecare eveniment în parte.
După ce va completa formularul de înregistrare, participantul va fi automat transferat către organizatorul evenimentului, iar acesta îl va putea contacta atât prin email cât şi telefonic şi/sau prin SMS pentru a-i solicita confirmarea prezenţei la eveniment şi/sau pentru a-i da mai multe detalii despre eveniment.
În cazul în care participantul nu mai poate ajunge la eveniment şi nu va informa organizatorul, acest lucru nu va afecta implicarea sa în alte evenimente organizate de Yves Rocher.

4. ORGANIZATORII EVENIMENTELOR
Organizatorii evenimentelor sunt colaboratorii şi/sau salariaţii Yves Rocher.
Organizatorii pot posta evenimente în acest site indiferent dacă acestea conţin sau nu şi concursuri cu premii.
După lansarea evenimentului pe site şi înscrierea participanţilor, organizatorii vor putea accesa din contul lor de organizator lista participanţilor la eveniment. Aceasta va fi disponibilă imediat după înscrierea participanţilor la eveniment şi se va actualiza pe măsura înscrierii participanţilor.
După finalizarea evenimentului, lista participanţilor va fi disponibilă o perioadă de 60 de zile, după care va fi ştearsă în mod automat.
Pentru o mai bună desfăşurare a evenimentului, Organizatorul va avea posibilitatea să descarce din site lista participanţilor la eveniment pentru a-i putea invita la eveniment, identifica, informa cu diverse aspecte referitoare la eveniment, desemna câştigătorii concursului cu premii. Ulterior datei la care evenimentul a avut loc, acesta va fi vizibil în continuare numai Organizatorului.
Site-ul nu permite încărcarea fotografiilor de la eveniment şi/sau alte descrieri în legătură cu modalitatea în care s-a desfăşurat evenimentul.
În vederea unei bune desfăşurări a evenimentului, Organizatorul va putea contacta fiecare participant înscris la eveniment pentru a confirma prezenţa acestuia la eveniment şi/sau a-i prezenta mai multe detalii despre acesta.

5. ATELIERELE ŞI CONCURSURILE CU PREMII DESFĂŞURATE ÎN CADRUL EVENIMENTELOR
În cadrul evenimentelor Yves Rocher participanţii pot fi invitaţi să participe la ateliere de machiaj, de utilizare a produselor cosmetice şi eventual la concursurile cu premii organizate în cadrul acestora.Pentru înscrierea la atelierele şi/sau concursurile cu premii, participantul va lua cunoştinţă şi va accepta regulamentele de desfăşurare aferente acestora, astfel cum vor fi puse la dispoziţie şi prezentate de către organizator, în cadrul evenimentului.
Atelierele şi concursurile cu premii pot diferi în funcţie de eveniment şi organizator.
La concursurile cu premii desfăşurate în cadrul evenimentului vor finaliza etapa de pre-înscriere în mod automat toţi participanţii care au răspuns la întrebarea din formularul de înregistrare la eveniment prin accesarea acestui site sau care au completat un astfel de formular de participare o dată cu prezenţa la eveniment (această din urmă situaţie fiind aplicabilă participanţilor care se prezintă fizic la eveniment şi care nu au accesat prezentul site sau participanţilor care nu au răspuns la întrebare, indiferent de motiv, în momentul înscrierii la eveniment prin intermediul acestui site). Pentru a finaliza efectiv înscrierea la concursul cu premii, participantul va trebui să accepte la faţa locului, prin semnătură de luare la cunoştinţă, regulamentul ce va putea fi consultat la faţa locului. Cu toate acestea, câştigătorii concursului cu premii vor fi desemnaţi exclusiv pe baza criteriilor stabilite prin regulamentul concursului şi numai dacă sunt prezenţi la eveniment.
Participarea la aceste ateliere şi concursuri cu premii este gratuită, participanţii nefiind condiţionaţi de plata vreunei taxe.

V. LEGEA APLICABILĂ. JURISDICŢIA


Orice dispută, litigiu decurgând sau în legătură cu termenii şi condiţiile de utilizarea a prezentului site va fi guvernat de legea română şi va fi supus soluţionării instanţelor competente române. Limba de prezentare a acestui site este limba română.

VI. MODIFICAREA CONDIŢIILOR DE UTILIZARE A PREZENTULUI SITE


Ţinând cont de posibila evoluţie a site-ului, Yves Rocher îşi rezervă posibilitatea de a adapta sau de a modifica în orice moment prezentele Termeni şi Condiţii de utilizare a site-ului. Noile Termeni şi Condiţii de utilizare vor fi, atunci când va fi cazul, aduse la cunoştinţa prin modificări online şi vor fi aplicabile numai evenimentelor afişate ulterior modificării.

VII. ÎNCETAREA CALITĂȚII DE PARTICIPANT


Calitatea de participant la un eveniment încetează la data la care evenimentul a avut loc. Calitatea de participant la un eveniment poate înceta şi înainte de data evenimentului dacă participantul solicită în mod expres acest lucru către Yves Rocher, utilizând datele de contact din acest site.

VIII. DISPOZIȚII FINALE


Relația dintre Yves Rocher și participanţii la evenimente este reglementată de legislația română. Nicio întârziere sau omisiune a societății Yves Rocher în exercitarea unui drept, a unei competențe sau a unui privilegiu nu va afecta dreptul, competența sau privilegiul în cauză și nu poate fi interpretată ca o renunțare la dreptul, competența sau privilegiul în cauză. Nicio exercitare singulară sau parțială a unui drept, a unei competențe sau a unui privilegiu nu exclude exercitarea sa ulterioară și nici exercitarea altor drepturi sau competențe.
*Prezentele Termeni şi Condiţii se completează cu prevederile din secţiunea „Politica de protecţie a datelor cu caracter personal". Vă rugăm să le citiţi. Acceptarea Termenilor şi Condiţiilor la înscrierea în vederea participării la evenimente echivalează cu acceptarea tuturor acestor Termeni şi Condiţii, inclusiv cei din secţiunea „Politica de protecţie a datelor cu caracter personal".